shockwave

Kan vara du, kan vara vi, kan vara någon som finns i ditt liv.